• Polski
  • English
  • Русский
  • Українська

Media

2 Lutego, 2017 - 14:54

Do Olbii za czasów jej świetności w V w. p.n.e. zawitał i zachwycił się nią Herodot. - Nawet opisał czterodniową wycieczkę w górę rzeki Bug, co mogło doprowadzić go w okolice Targowicy, więc mamy wątki polskie w historii dotyczącej starożytnych Greków - mówi archeolog dr Alfred Twardecki.

Szef polskiej misji archeologicznej w Olbii podkreśla, że zbieranie zabytków ma przede wszystkim na celu wysnuwanie wniosków i aktualizowanie dotychczasowej wiedzy. Po pierwszym sezonie prac na terenie dzisiejszej Ukrainy naukowcy doszli do dość zadziwiających rezultatów. Na podstawie znalezionej ceramiki można wysnuć wniosek, że osadnictwo w Olbii trwało do początku V wieku po narodzinach Chrystusa, a nie jak wcześniej sądzono do najazdu Hunów w 375 r. n.e.

- Z przymrużeniem oka można powiedzieć, że Olbia to nasza "polska" grecka kolonia, bo jest to jedyna znana nam grecka kolonia, która teoretycznie i mitologicznie leżała w granicach Pierwszej Rzeczpospolitej - śmieje się archeolog.

Polacy badają obecnie najciekawszą część starożytnego miasta. Z nagrania audycji dowiesz się jaką i usłyszysz jakie są marzenia polskiej misji dotyczące Olbii.

***

Tytuł audycji: "Eureka"

29 Grudnia, 2016 - 12:41

http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/polscy-archeolodzy-pracuja-na-terenie-ukrainskiej-olbii-6546.php 

W lipcu i sierpniu specjaliści Polskiej Misji Archeologicznej Olbia (na Ukrainie), kierowanej przez dr. Alfreda Twardeckiego prowadzili wykopaliska w ramach programu Antyczne Zabytki Morza Czarnego. To projekt Muzeum Narodowego w Warszawie, finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wykopaliska w tym regionie rozpoczęło Muzeum Narodowe już w 1956 r. Kierował nimi prof. Kazimierz Michałowski, ówczesny zastępca dyrektora Muzeum. Prace prowadzono również w latach 2008–2013 w Tyritake (Kercz na Krymie). Po przerwie spowodowanej zajęciem Krymu przez Federację Rosyjską Muzeum rozpoczęło prace na nowym stanowisku w Olbii (Ukraina, obwód Mikołajewski). Jest to najważniejsze dostępne dla badań stanowisko archeologiczne okresu grecko-rzymskiego na terenie Ukrainy.

W czasie sześciu tygodni poszukiwań w tym rejonie przeprowadzono badania geofizyczne i rozpoczęto prace wykopaliskowe, odsłaniając wykop o powierzchni 100 m2 na terenie dawnej greckiej kolonii założonej w VII wieku p.n.e. W okresie rzymskim istniała tu potężna twierdza kontrolująca ujście rzeki Boh i Dniepr do Morza Czarnego.

23 Marca, 2014 - 16:27
 
Pozostałości antycznego miasta Tyritake badają polscy i ukraińscy naukowcy - pisze Krzysztof Kowalski.

Polską misją archeologiczną „Tyritake" Muzeum Narodowego w Warszawie kieruje dr Alfred Twardecki. Z polskimi badaczami współpracują specjaliści z Uniwersytetu w Odessie oraz z Muzeum w Kerczu na Krymie. Ze strony ukraińskiej szefem programu „Bosporańskie miasto Tyritake" jest prof. Wiktor Zińko.

Ruiny antycznego Tyritake, perły starożytnego Krymu, znajdują się teraz w miejscowości Arszincewo we wschodniej części półwyspu, 12 km na południe od miasta Kercz – w starożytności Pantikapajon, stolica Królestwa Bosporańskiego.

Oficjalny język grecki

Miasto założyli greccy koloniści z Miletu. Należało ono do Królestwa Bosporańskiego. Jego początki sięgają V wieku p.n.e., przetrwało niemal tysiąc lat. Ludność tego państwa była zróżnicowana etnicznie, mieszały się w nim elementy greckie, scytyjskie i sarmackie, ale królestwo przyjęło grekę jako język oficjalny. Kres Królestwu Bosporańskiemu położył najazd Hunów w IV wieku n.e.

4 Grudnia, 2013 - 20:02

http://www.rp.pl/artykul/1068058.html

Ruiny i zabytki starożytnego królestwa i miasta badają na Ukrainie polscy naukowcy.

Pozostałości antycznego Tyritake znajdują się w miejscowości Arszincewo we wschodniej części Krymu, 12 kilometrów na południe od miasta Kercz (w starożytności Pantikapajon, stolica Królestwa Bosporańskiego).

Miasto założyli na Półwyspie Kerczeńskim koloniści z Miletu. Wchodziło ono w skład Królestwa Bosporańskiego. Było to jedno z ciekawszych państw starożytności. Jego początki sięgają 500 roku p.n.e. Istniało ono w niezmienionych granicach niemal tysiąc lat, co jest swego rodzaju rekordem czasów starożytnych.

Wspaniałe drobiazgi

Było pierwszym państwem, którego niejednorodna etnicznie ludność przyjęła grekę jako język oficjalny. W kulturze Królestwa Bosporańskiego mieszały się elementy greckie oraz koczownicze pochodzące od Scytów i Sarmatów. Kres istnieniu państwa położył dopiero najazd Hunów w IV wieku n.e.

Polską misją archeologiczną „Tyritake" Muzeum Narodowego w Warszawie kieruje dr Alfred Twardecki. Z polskimi badaczami współpracują specjaliści  z Uniwersytetu w Odessie oraz z Muzeum w Kerczu. Ze strony ukraińskiej szefem programu „Bosporańskie miasto Tyritake" jest prof. Wiktor Nikołajewicz Zińko.

27 i 28 listopda w Muzeum Narodowym w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona rezultatom dotychczasowych wykopalisk.

6 Września, 2013 - 15:48
 
В Керчи продолжаются исследования городища Тиритака
 

Мы посмотрели, как работают археологи, и что нового им удалось найти.


 

 


 

14 Czerwca, 2013 - 13:38
В Керчи прошла международная археологическая конференция
http://www.youtube.com/watch?v=XdqtnAb3sjs (video)  

Организаторами историко-археологического форума выступил Благотворительный фонд «Деметра» совместно с Крымским отделением Института востоковедения Национальной академии наук Украины при участии Института археологии НАНУ и Национального комитета византистов. На конференцию приехало около ста специалистов из крупнейших научных центров. Темой «Боспорских чтений» в этом году стал «Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Археологический аспект в контексте истории».

6 Lipca, 2012 - 12:15

 piątek, 08 czerwca 2012

Polscy archeolodzy przez najbliższe pięć lat będą mogli kontynuować wykopaliska prowadzone od 2008 roku w antycznym mieście Tyritake na Krymie - w środę podpisano stosowną umowę pomiędzy stronami: polską i ukraińską.

Strony