Międzynarodowa Konferencja: Tyritake – antique site at Cimmerian Bosporus

W dniach 27-28 Listopada 2013 roku odbyła się w Muzeum Narodowym w Warszawie międzynarodowa konferencja naukowa “Tyritake – antique site at Cimmerian Bosporus” („Tyritake – antyczne stanowisko nad Bosporem Kimmeryjskim” ). Tematem konferencji było podsumowanie rezultatów wykopalisk odbywających się na tym stanowisku od ponad stu lat ze szczególnym uwzględnieniem prac Polskiej Misji Archeologicznej “Tyritake” prowadzącej swoje badania na terenie tego antycznego miasta od 2008 roku. W ramach konferencji zaplanowano 5 sesji roboczych z udziałem 21 uczonych z Polski, Ukrainy, Rosji i Niemiec. Ostatecznie wzięło w niej udział 18 badaczy, przy czym jeden wykład odczytano in absentiaWszystkie sesje będą odbyły się w sali kinowej na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie. Konferencję otworzyło wystąpienie pani Doroty Janiszewskiej-Jakubiak, zastępcy dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która odczytała list skierowany przez wiceminister Małgorzatę Omilanowską do uczestników konferencji. Następnie głos zabrał dr Piotr Rypson, zastępca d/s naukowych  dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Profesor Gleb Iwakin, zastępca d/s naukowych dyrektora Instytutu Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W wykładach skupionych w pierwszej części obrad przedstawiono podsumowanie dotychczasowych rezultatów prac wykopaliskowych prowadzonych przez polską misję oraz pierwsze wnioski, jakie w oparciu o nie można sformułować przede wszystkim w odniesieniu do najstarszego okresu funkcjonowania miasta w okresie archaicznym oraz w ostatnim okresie jego istnienia pod rządami bizantyjskimi. Podczas kolejnych sesji zaprezentowano wyniki badań nad poszczególnymi kategoriami zabytków znalezionych podczas wykopalisk w Tyritake a także materiał porównawczy z wykopalisk prowadzonych w Tanais, Olbii oraz na półwyspie Tamańskim. Wyniki prac konserwatorskich prowadzonych na "polskim" wykopie zaprezentowali także uczestnicy misji konserwatorskiej Politechniki Warszawskiej działającej w ramach ekspedycji Muzeum Narodowego w Warszawie. Ostatnim akcentem obrad było przedstawienie w końcu drugiego dnia wyników analiz paleobotanicznych i paleozoologicznych oraz chromatograficznych przeprowadzonych na próbkach pobranych przez polską misję w czasie wykopalisk. Pozwoliło to określić elementy diety mieszkańców antycznej Tyritake. Na zakończeniu obrad obecna była pani Swietłana Myronczuk, I sekretarz ambasady Ukrainy w RP. Konferencji towarzyszyła zorganizowana w MNW wystawa fotografii obrazująca ostatnich 6 lat pracy polskiej misji. ​Planowana jest publikacja w języku angielskim z wystąpień wygłoszonych na konferencji.

Profesor Wiktor Zin'ko, profesor Gleb Iwakin i doktor Denis Żurawlew podczas wywiadu
Bartosz Wojciechowski, Alfred Twardecki i Wiktor Zin'ko podczas przerwy w obradach
Dr Tomasz Scholl i dr Eliza Walczak dyskutują podczas przerwy
Dyskusja podczas przerwy w obradach