Ruszają wykopaliska MNW w Olbii

W lipcu 2016 r. rozpocznie się pierwsza kampania wykopaliskowa Polskiej Misji Olbia Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzięki dofinansowaniu z MKiDN oraz podpisaniu umowy z IA NANU w Kijowie 9 lipca rozpoczną się prace polskich archeologów na tym stanowisku. Potrwają do 20 sierpnia 2016 r.

Będą kontynuacją projektu, w ramach którego misja archeologiczna MNW prowadziła w latach 2008 - 2013 prace w Tyritake (dzis. Kercz) na Krymie. Zostały one zawieszone w 2014 r., po aneksji Krymu przez Federację Rosyjską. Kontakty nawiązane w tym czasie z ukraińskimi archeologami pozwoliły rozpocząć w tym roku wykopaliska na prestiżowym stanowisku Olbia - greckiej kolonii założonej u ujścia Dniepru i Bohu w VII w przed Chr., która swój rozkwit przeżywała w VI-IV w. przed Chr. Jest to obecnie najważniejsze, dostępne dla badań stanowisko archeologiczne okresu grecko-rzymskiego na terenie Ukrainy. Wspominał o nim obszernie Herodot w "Dziejach" a prace wykopaliskowe są prowadzone przez kijowskich archeologów od wielu dziesiątek lat. 

Alfred Twardecki