Discoveries

Fragment dna naczynia szklanego/Fragment of a bottom of a glass vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/217
Place:
Olbia
Year:
2017

Przęślik/ A spindle-whorl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/208
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment brzegu misy czarnopokostowanej/ Rim fragment of a black-glazed bowl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/199
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu naczynia czarnopokostowanego/ Rim fragment of a black-glazed vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/215
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment noża żelaznego/Fragment of an iron knife

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/206
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment ścianki naczynia z grafitto/ Fragment of a body of an amphora with grafitto

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/197
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment misy czerwonopolewanej/ Fragment of a red slip bowl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/213
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment naczynia czerwonofigurowego/ Fragment of red-figured vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/204
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment lampki/Fragment of a lamp

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/202
Place:
Olbia
Year:
2017

Gwóźdź żelazny/ An iron nail

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/209
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment lampki ręcznie lepionej/ Fragment of a hand-made lamp

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/200
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu naczynia szklanego/ Fragment of a rim of a glass vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/216
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment fibuli/Fragment of fibula

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/207
Place:
Olbia
Year:
2017

Szyja amfory z dipinto/ Neck of an amphora with dipinto

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/198
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment misy czerwonopolewanej - cały profil/ Fragment of a red slip bowl – full form

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/214
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment szpili (?) brązowej/ Fragment of a bronze bodkin (?)

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/205
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment dna naczynia szklanego/Fragment of a bottom of a glass vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/218
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment brzegu misy czerwonopolewanej/ Rim fragment of a red slip bowl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/219
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu czarki czarnopokostowanej/ Rim fragment of a black-glazed cup

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/220
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu misy czerwonopolewanej/ Rim fragment of a red slip bowl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/221
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment misy czerwonopolewanej/ Fragment of red slip bowl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/222
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment naczynia z przewierceniem/ Fragment of a vessel with drilling

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/223
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment brzegu misy czarnopokostowanej/ Rim fragment of a black-glazed bowl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/224
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment noża żelaznego / Fragment of an iron knife

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/225
Place:
Olbia
Year:
2017

Szklany paciorek/ A glass bead

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/226
Place:
Olbia
Year:
2017

Szklany paciorek/ A glass bead

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/227
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu naczynia czarnopokostowanego/ Rim fragment of a black-glazed vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/228
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment stopki naczynia czarnopokostowanego/ Foot fragment of a black-glazed vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/229
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment imadła czerwonopokostowanego/ Fragment of a red-glazed handle

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/230
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment guzka naczynia czerwonopolewanego/ Nodule fragment of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/231
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu misy czerwonopolewanej/ Rim fragment of a red slip bowl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/232
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment dna naczynia czerwonopolewanego/ Bottom fragment of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/233
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment amfory z dipinto/ Amphora fragment with dipinto

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/234
Place:
Olbia
Year:
2017

Dno naczynia z czarnopokostowanego/ Bottom of a black-glazed vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/237
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment dna naczynia czerwonopolewanego/ Bottom fragment of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/238
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu naczynia czarnopokostowanego/ Rim fragment of a black-glazed vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/239
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment brzegu talerza czerwonopolewanego/ Rim fragment of a red slip plate

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/240
Place:
Olbia
Year:
2017

Przedmiot metalowy/ Metal object

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/241
Place:
Olbia
Year:
2017

Dzbanek ręcznielepiony/ Hand made jug

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/242
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment fibuli/ Fragment of fibula

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/243
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment sprzączki brązowej/ Fragment of a bronze buckle

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/244
Place:
Olbia
Year:
2017

Paciorek z muszli (?)/ Bead made from shells (?)

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/245
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu naczynia szklanego/ Fragment of a rim of a glass vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/246
Place:
Olbia
Year:
2017

Paciorek szklany/A glass bead

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/247
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment przedmiotu metalowego/ Fragment of a metal object

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/248
Place:
Olbia
Year:
2017

Element architektoniczny/ Architectural element

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/249
Place:
Olbia
Year:
2017

Przedmiot ołowiany/ A lead object

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/250
Place:
Olbia
Year:
2017