Discoveries

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/ Rim fragment of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/252
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment naczynia czerwonopolewanego/ Fragment of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/253
Place:
Olbia
Year:
2017

Wylew naczynia szklanego /Rim fragment of glass vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/254
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu naczynia szklanego/ Rim fragment of a glass vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/255
Place:
Olbia
Year:
2017

Osełka kamienna/ A whetstone

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/256
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment naczynia czerwonofigurowego/ Fragment of red-figured vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/257
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment brzuśca naczynia z ornamentem/ Body fragment of a vessel with ornament

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/258
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu misy czerwonopolewanej/ Rim fragment of a red slip bowl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/259
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/ Rim fragment of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/260
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego /Rim fragment of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/261
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment dna naczynia czerwonopolewanego/ Bottom fragment of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/262
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment dna naczynia czerwonopolewanego/ Bottom fragment of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/263
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment dna naczynia czerwonopolewanego/ Bottom fragment of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/264
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment dna naczynia czerwonopokostowanego/ Bottom fragment of a red-glazed vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/265
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/ Rim fragment of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/266
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/ Rim fragment of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/267
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment szklanego paciorka/ Fragment of the glass bead

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/268
Place:
Olbia
Year:
2017

Kamienny paciorek/ A stone bead

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/269
Place:
Olbia
Year:
2017

Narzędzie z kości/ Bone tool

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/270
Place:
Olbia
Year:
2017

Kość z obróbką/ Bone with traces of working

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/271
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment amfory z dipinto/ Amphora fragment with dipinto

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/272
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment naczynia czerwonopolewanego z ornamentem/ Fragment of a red slip vessel with ornament

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/273
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu misy czerwonopolewanej/ Rim fragment of a red slip bowl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/274
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu czarki czarnopokostowanej/ Rim fragment of a black-glazed cup

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/275
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/ Rim fragment of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/276
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/ Rim fragment of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/277
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu misy czerwonopolewanej/ Rim fragment of a red slip bowl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/278
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment brzegu misy czerwonopolewanej/ Rim fragment of a red slip bowl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/279
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment kubka czerwonoglinianego/ Fragment of a red-clay cup

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/280
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment dna czarki czarnopokostowanej/ Floor fragment of a black-glazed pottery cup

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/281
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/ Rim fragment of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/282
Place:
Olbia
Year:
2017

Osełka kamienna/ A whetstone

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/283
Place:
Olbia
Year:
2017

Przęślik/ A spindle-whorl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/284
Place:
Olbia
Year:
2017

Ceramika czerwonopolewana/ Red slip pottery

Inventory number:
Place:
Olbia
Year:
2017

Dzban jasnogliniany/ A lightware jug

Inventory number:
Place:
Olbia
Year:
2017

Amfora Shelov D/ Amphora Shelov D

Inventory number:
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment żarna kamiennego/Fragment of a stone quern

Inventory number:
1/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta brązowa/A bronze coin

Inventory number:
2/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta brązowa/A bronze coin

Inventory number:
3/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment dna szklanego naczynia/ Fragment of a glass vessel bottom

Inventory number:
4/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment szpili kościanej/Fragment of a bone pins

Inventory number:
5/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment szpili kościanej/Fragment of a bone pins

Inventory number:
6/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment kolumienki marmurowej/Fragment of a marble columns

Inventory number:
7/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment płyty marmurowej/Fragment of a marble slabs

Inventory number:
8/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment brązowego gwoździa/Fragment of a bronze nail

Inventory number:
9/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment obiektu brązowego/Fragment of a bronze object

Inventory number:
10/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta brązowa/A bronze coin

Inventory number:
11/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta brązowa/A bronze coin

Inventory number:
12/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta/Coin

Inventory number:
13/2016
Place:
Olbia
Year:
2016