Discoveries

Przedmiot żelazny/An iron object

Inventory number:
14/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Delfinek-moneta/Dolphin-coin

Inventory number:
15/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta/Coin

Inventory number:
16/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta/Coin

Inventory number:
17/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta brązowa/A bronze coin

Inventory number:
18/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta/Coin

Inventory number:
19/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta-fragment delfinka/Coin-fragment of a dolphin

Inventory number:
20/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta/Coin

Inventory number:
21/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta/Coin

Inventory number:
22/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta (cięta)/Coin (cut)

Inventory number:
23/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Rozcieracz/Grinder

Inventory number:
24/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment wylewu naczynia lepionego/Fragment of a handmade vessel

Inventory number:
26/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragmenty naczynia/Fragments of a vessel

Inventory number:
27/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment pokrywki kadzielnicy/Fragment of the censer lid

Inventory number:
28/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment dna naczynia/Fragment of a vessel bottom

Inventory number:
29/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment lampki/Fragment of a lamp

Inventory number:
30/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment imadła kantarosu/Fragment of the Kantharos handle

Inventory number:
31/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment brzuśca lekytu/Fragment of the lekythos body

Inventory number:
32/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment wylewu naczynia/Fragment of a vessel rim

Inventory number:
33/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment wylewu naczynia/Fragment of a vessel rim

Inventory number:
34/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment wylewu naczynia/Fragment of a vessel rim

Inventory number:
35/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment wylewu naczynia/Fragment of a vessel rim

Inventory number:
36/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment wylewu naczynia/Fragment of a vessel rim

Inventory number:
37/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment wylewu naczynia/Fragment of a vessel rim

Inventory number:
38/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment brzuśca naczynia/Fragment of a vessel body

Inventory number:
39/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment dna talerza/Fragment of the plate bottom

Inventory number:
40/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Zatyczka do amfory/Amphora stopper

Inventory number:
41/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Inventory number:
42/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Inventory number:
43/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Inventory number:
44/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta-delfinek/Coin-dolphin

Inventory number:
45/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment blaszki brązowej/Fragment of a bronze plate

Inventory number:
46/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment blaszki brązowej/Fragment of a bronze plate

Inventory number:
47/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment fibuli brązowej/Fragment of the bronze fibula

Inventory number:
48/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Penseta brązowa/A bronze tweezers

Inventory number:
49/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment płytki ołowianej/Fragment of a lead plate

Inventory number:
50/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment blaszki brązowej/Fragment of a lead plate

Inventory number:
51/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Szlaka/Slag

Inventory number:
52/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Półprodukt zawierający metal/Metal-containing half-finished product

Inventory number:
53/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment kamienia/Fragment of the stone

Inventory number:
54/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment marmurowej inskrypcji/Fragment of the marble inscription

Inventory number:
55/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Odłupek krzemienny/A flint flake

Inventory number:
56/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment amfory/Fragment of the amphora

Inventory number:
57/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment szklanego paciorka/Fragment of the glass bead

Inventory number:
58/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Szklany paciorek/A glass bead

Inventory number:
59/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Szklany paciorek/A glass bead

Inventory number:
60/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment szklanej rurki/Fragment of a glass tube

Inventory number:
61/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment wylewu naczynia szklanego/Fragment of a glass vessel rim

Inventory number:
62/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment wylewu naczynia szklanego/Fragment of a glass vessel rim

Inventory number:
63/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment wylewu naczynia szklanego/Fragment of a glass vessel rim

Inventory number:
64/2016
Place:
Olbia
Year:
2016