Discoveries

Fragment brzuśca szklanego naczynia/Fragment of a glass vessel body

Inventory number:
65/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment brzuśca szklanego naczynia/Fragment of a glass vessel body

Inventory number:
66/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment brzuśca szklanego naczynia/Fragment of a glass vessel body

Inventory number:
67/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment brzuśca szklanego naczynia/Fragment of a glass vessel body

Inventory number:
68/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment dna szklanego naczynia/Fragment of a glass vessel bottom

Inventory number:
69/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment dna szklanego naczynia/ Fragment of a glass vessel bottom

Inventory number:
70/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment dna szklanego naczynia/ Fragment of a glass vessel bottom

Inventory number:
71/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta/Coin

Inventory number:
72/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta/Coin

Inventory number:
73/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta/Coin

Inventory number:
74/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta/Coin

Inventory number:
76/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta/Coin

Inventory number:
77/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta/Coin

Inventory number:
78/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta/Coin

Inventory number:
79/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Gwóźdź brązowy/A bronze nail

Inventory number:
80/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta-delfinek/Coin-dolphin

Inventory number:
81/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment wylewu naczynia szklanego/Fragment of a glass vessel rim

Inventory number:
82/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment grocika brązowego/Fragment of the bronze arrowhead

Inventory number:
83/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta brązowa/A bronze coin

Inventory number:
84/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta/Coin wykreślony/deleted

Inventory number:
85/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta-delfinek/Coin-dolphin

Inventory number:
86/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta brązowa/A bronze coin

Inventory number:
87/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Przedmiot - wykreślony/deleted

Inventory number:
88/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta/Coin

Inventory number:
89/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta/Coin - wykreślony/deleted

Inventory number:
90/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta/Coin - wykreślony/deleted

Inventory number:
91/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta/Coin

Inventory number:
92/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta/Coin

Inventory number:
93/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Moneta/Coin

Inventory number:
94/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment brązowego grotu/Fragment of the bronze arrowhead

Inventory number:
95/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment monety-delfinka/Fragment of a coin-dolphin

Inventory number:
96/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment wylewu amfory/Fragment of the amphora rim

Inventory number:
97/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment dna szaroglinianej miski/Fragment of gray-clay bowl bottom

Inventory number:
98/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment imadła szaroglinianego dzbanka/Fragment of the grey-clay jug handle

Inventory number:
99/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment dna szaroglinianej miski/Fragment of the gray-clay bowl bottom

Inventory number:
100/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment dna dwustożkowatego naczynia/Fragment of double conical vessel

Inventory number:
101/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment dna szaroglinianego garnka/Fragment of gray-clay pot bottom

Inventory number:
102/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment wylewu dzbanka/Fragment of the jug rim

Inventory number:
103/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment brzuśca kotyle/Fragment of the kotyle body

Inventory number:
104/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Krążek ceramiczny (żeton)/Ceramic disc (token)

Inventory number:
105/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Krążek ceramiczny (żeton)/Ceramic disc (token)

Inventory number:
106/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Krążek ceramiczny (żeton)/Ceramic disc (token)

Inventory number:
107/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Szlaka szklana/A glass slag

Inventory number:
109/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Paciorek szklany/A glass bead

Inventory number:
110/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment wylewu naczynia szklanego/Fragment of a glass vessel rim

Inventory number:
111/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment dna szklanego naczynia/ Fragment of a glass vessel bottom

Inventory number:
112/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment dna szklanego naczynia/ Fragment of a glass vessel bottom

Inventory number:
113/2016
Place:
Olbia
Year:
2016

Fragment dna szklanego naczynia/ Fragment of a glass vessel bottom

Inventory number:
114/2016
Place:
Olbia
Year:
2016