Misja geodezyjna MNW w Olbii zakończona

W dniach 04.09 – 10.09.2017, na terenie stanowiska archeologicznego Olbia, przeprowadzone zostały prace geodezyjno–topograficzne. Prace te miały na celu wykonanie serii zdjęć latawcowych oraz pomiarów geodezyjnych w obrębie kilkudziesięciohektarowych ruin antycznego miasta Olbia. W trakcie siedmiodniowego pobytu dwóch osób z Polski, wraz ze wsparciem członków misji ukraińskiej, udało się w pełni wykonać zamierzone działania. Na terenie antycznych ruin miasta wyznaczono, w oparciu o tzw. stałe punkty geodezyjne, kilka dodatkowych stanowisk geodezyjnych – miejsc niezbędnych do stworzenia pełnej mapy architektonicznej starożytnej Olbii. W oparciu o te punkty wykonanych zostało kilkanaście tysięcy punków pomiarowych pozostałości architektonicznych, na terenie całego miasta. Dla każdego ze dawnych wykopów wykonana została dokumentacja geodezyjna i fotograficzna – z ziemi i z powietrza. Zadokumentowano wszelkie widoczne na powierzchni ziemi pozostałości architektoniczne oraz dawne stanowiska archeologiczne eksplorowane przez wcześniejsze misje badawcze. Na podstawie pozyskanych danych zostanie wykonana w przyszłości pełna ortofoto-mapa terenu antycznego miasta Olbia. Warto dodać, że nowoczesne badania wykopaliskowe prowadził tutaj w latach 1902 – 1926 Borys Farmakowski, zaś w latach późniejszych kilka pokoleń najwybitniejszych rosyjskich i ukraińskich archeologów klasycznych ale pierwsze zadokumentowane badania miały miejsce już w 1794 r. (P.S. von Palla) a następnie w XIX w. (Aleksiej hrabia Uwarow). Jest też wiele miejsc po wyrobiskach z czasów tureckich, kiedy pozyskiwano stąd kamienie np. do budowy Oczakowa. Dzięki nowoczesnym technologiom jest możliwe zmapowanie wszystkich znanych dawnych wykopów a być może także identyfikacja także tych najdawniejszych, o których mamy jedynie pobieżne informacje i stworzenie elektronicznego kompendium wiedzy na temat prowadzonych tu prac archeologicznych. Powinno to znacznie ułatwić określenie zmian jakie zachodziły w przebiegu granic miasta w starożytności wraz z upływem czasu oraz pomóc w interpretacji rezultatów obecnie prowadzonych prac wykopaliskowych. 

Alfred Twardecki

Widok "cytadeli rzymskiej" z drona, fot. Szymon Lenarczyk
Widok z drona części najstarszych wykopów, fot. Szymon Lenarczyk