Obrobiona kość zwierzęca/A processed animal bone

Place: 
Olbia
Year: 
2018
Inventory number: 
OLBIA/2018/R23/201
Discovery index: