Szarogładzone naczynie o otwartej formie/ A gray smoothed vessel - open form

место: 
Olbia
год: 
2017
Discovery index: