Находки

Fragment brzegu misy czerwonopolewanej/ Rim fragment of a red slip bowl

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/125
место:
Olbia
Год:
2017

Fragment wylewu naczynia czarnopokostowanego/ Rim fragment of a black-glazed pottery vessel

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/012
место:
Olbia
Год:
2017

Moneta/Coin

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/029
место:
Olbia
Год:
2017

Fragment czarki szaroglinianej/Fragment of gray-clay cup

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/005
место:
Olbia
Год:
2017

Moneta/Coin

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/020
место:
Olbia
Год:
2017

Fragment dna czarki czarnopokostowanej/ Floor fragment of a black-glazed pottery cup

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/010
место:
Olbia
Год:
2017

Moneta/Coin

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/027
место:
Olbia
Год:
2017

Przedmiot z pasty szklanej/A glass paste object

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/003
место:
Olbia
Год:
2017

Gwóźdź żelazny/ An iron nail

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/018
место:
Olbia
Год:
2017

Ćwiek ołowiany/ A lead stud

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/034
место:
Olbia
Год:
2017

Fragment naczynia szklanego (?)/Fragment of a glass vessel(?)

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/008
место:
Olbia
Год:
2017

Moneta/Coin

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/025
место:
Olbia
Год:
2017

Astragal z perforacją/ An astragal with perforation

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/001
место:
Olbia
Год:
2017

Fragment brązowej szpili lub fibuli/Fragment of a bronze bodkin or fibula

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/016
место:
Olbia
Год:
2017

Moneta/Coin

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/032
место:
Olbia
Год:
2017

Moneta/Coin

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/023
место:
Olbia
Год:
2017

Fragment naczynia czerwonopolewanego/ Fragment of a red slip vessel

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/014
место:
Olbia
Год:
2017

Fragment przedmiotu brązowego/Fragment of the bronze object

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/030
место:
Olbia
Год:
2017

Fragment wylewu naczynia szklanego/ Fragment of a rim of a glass vessel

номер инвентаря:
Olbia/R23/2017/007
место:
Olbia
Год:
2017

Fragment przedmiotu brązowego z dekoracją ażurową/Fragment of the bronze object with openwork decoration

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/021
место:
Olbia
Год:
2017

Fragment dna talerza czarnopokostowanego/ Fragment of a black-glazed plate bottom

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/011
место:
Olbia
Год:
2017

Gwóźdź żelazny/ An iron nail

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/028
место:
Olbia
Год:
2017

Przęślik gliniany/ A clay spindle-whorl

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/004
место:
Olbia
Год:
2017

Moneta/Coin

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/019
место:
Olbia
Год:
2017

Moneta/Coin

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/035
место:
Olbia
Год:
2017

Fragment dna naczynia szklanego/Fragment of a bottom of a glass vessel

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/009
место:
Olbia
Год:
2017

Ucho naczynia szklanego/A handle of a glass vessel

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/026
место:
Olbia
Год:
2017

Szklany paciorek/ A glass bead

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/002
место:
Olbia
Год:
2017

Brązowy gwóźdź/ A bronze nail

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/017
место:
Olbia
Год:
2017

Moneta/Coin

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/033
место:
Olbia
Год:
2017

Fragment naczynia czerwonofigurowego/ Fragment of red-figured vessel

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/006
место:
Olbia
Год:
2017

Moneta/Coin

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/024
место:
Olbia
Год:
2017

Plomba ołowiana (?)/A lead seal (?)

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/015
место:
Olbia
Год:
2017

Moneta/Coin

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/031
место:
Olbia
Год:
2017

Fragment dna czarnopokostowanego skyfosa/ Floor fragment of a black-glazed skyphos

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/013
место:
Olbia
Год:
2017

Moneta/Coin

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/022
место:
Olbia
Год:
2017

Plomba ołowiana (?)/A lead seal (?)

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/036
место:
Olbia
Год:
2017

Fragment osełki kamiennej/Fragment of a whetstone

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/045
место:
Olbia
Год:
2017

Fragment wylewu talerza wschodnio-greckiego/ Rim fragment of an East Greek plate

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/043
место:
Olbia
Год:
2017

Fragment przedmiotu kamiennego ze śladami obróbki/Fragment of treatment stone object

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/041
место:
Olbia
Год:
2017

Zawinięta blaszka brązowa/Wrapped bronze plate

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/039
место:
Olbia
Год:
2017

Moneta/Coin

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/037
место:
Olbia
Год:
2017

Fragment brzuśca amfory z gretitto/ Body fragment of a gretitto amphora

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/046
место:
Olbia
Год:
2017

Fragment płytki marmurowej ze śradami rycia/ Fragment of marble plate with traces of engraving

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/044
место:
Olbia
Год:
2017

Fragment kamiennego elementu architektonicznego/Fragment of architectural stone element

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/042
место:
Olbia
Год:
2017

Fragment dna naczynia czarnofigurowego (?)/Fragment of a bottom of a a black-figure vessel (?)

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/040
место:
Olbia
Год:
2017

Fragment blachy ołowianej/Fragment of lead plate

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/038
место:
Olbia
Год:
2017

Klamra naprawcza z ołowiu/ Lead corrective brace

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/047
место:
Olbia
Год:
2017

Fragment marmurowej figury/ Fragment of marble figure

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/070
место:
Olbia
Год:
2017

Wylew naczynia szklanego /Rim fragment of glass vessel

номер инвентаря:
OLBIA/R23/2017/087
место:
Olbia
Год:
2017