Discoveries

Fragment naczynia z dekoracją malowaną / Fragment of a decorated vessel

Inventory number:
BOAE/11/Tyritake/XXVII/230
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2011

Fragment naczynia czarnofigurowego / Fragment of a black-figured vessel

Inventory number:
BOAE/11/Tyritake/XXVII/231
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2011

Fragment wylewu naczynia czarnopokostowanego / Fragment of a rim of a black-glazed vessel

Inventory number:
BOAE/11/Tyritake/XXVII/232
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2011

Fragment wylewu naczynia czarnopokostowanego / Fragment of a rim of a black-glazed vessel

Inventory number:
BOAE/11/Tyritake/XXVII/233
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2011

Fragment stopki naczynia czarnopokostowanego / Fragment of a foot of a black-glazed vessel

Inventory number:
BOAE/11/Tyritake/XXVII/234
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2011

Moneta / Coin

Inventory number:
BOAE/11/Tyritake/XXVII/235
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2011

Moneta / Coin

Inventory number:
BOAE/11/Tyritake/XXVII/236
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2011

Moneta / Coin

Inventory number:
BOAE/11/Tyritake/XXVII/237
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2011

Fragment wylewu naczynia szklanego / Fragment of a rim of a glass vessel

Inventory number:
BOAE/11/Tyritake/XXVII/240
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2011

Moneta / Coin

Inventory number:
BOAE/11/Tyritake/XXVII/238
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2011

Moneta / Coin

Inventory number:
BOAE/11/Tyritake/XXVII/239
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2011

Fragment gwoździa żelaznego / Fragment of a iron nail

Inventory number:
BOAE/11/Tyritake/XXVII/242
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2011

Fragment naczynia ręcznie lepionego / Fragments of a hand made vessel

Inventory number:
BOAE/11/Tyritake/XXVII/243
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2011

Przedmiot żelazny - gwóźdź / A metal object - nail

Inventory number:
BOAE/11/Tyritake/XXVII/241
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2011

Fragment misy czerwonopolewanej / Fragment of red slip bowl

Inventory number:
BOAE/11/Tyritake/XXVII/244
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2011

Fragment amfory naprawianej ołowianą klamrą / Fragment of an amphora with a lead clamp

Inventory number:
BOAE/11/Tyritake/XXVII/245
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2011

Fragment amfory z grafitto / Fragment of an amphora with grafitto

Inventory number:
BOAE/11/Tyritake/XXVII/246
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2011

Kamienna osełka / A whetstone

Inventory number:
BOAE/11/Tyritake/XXVII/247
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2011

Detal architektoniczny / An architectural fragment

Inventory number:
BOAE/11/Tyritake/XXVII/251
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2011

Fragment wyżłobionego przedmiotu kamiennego / Fragment of a stone carved object

Inventory number:
BOAE/11/Tyritake/XXVII/253
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2011

Fragment kamiennej prasy do wyciskania wina / Fragment of a stone wine press

Inventory number:
BOAE/11/Tyritake/XXVII/252
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2011

Lampka szarogliniana / A gray clay oil lamp

Inventory number:
BOAE/11/Tyritake/XXVII/255a
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2011

Fragment stopki naczynia czarnopokostowanego / Foot fragment of a black-glazed pottery vessel

Inventory number:
BOAE/10/Tyritake/XXVII/47
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2010

Naczynie czarnopokostowane otwarte - piksis / black-glazed vessel pyxis

Inventory number:
BOAE/10/Tyritake/XXVII/052/1
Place:
Tyritake
Year:
2010

Ciężarek tkacki / Loom weight

Inventory number:
BOAE/10/Tyritake/XXVII/091
Place:
Tyritake
Year:
2010

przedmiot żelazny / An iron object

Inventory number:
BOAE/10/Tyritake/XXVII/98
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2010

fragment czarki czarnopokostowanej / Fragmnent of black-glazed pottery cup

Inventory number:
BOAE/10/Tyritake/XXVII/100
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2010

Rozcieracz ceramiczny / Grinder

Inventory number:
BOAE/10/Tyritake/XXVII/068
Place:
Tyritake
Year:
2010

Rozcieracz ceramiczny / Grinder

Inventory number:
BOAE/10/Tyritake/XXVII/103
Place:
Muzeum Kerczeńskie
Year:
2010

Fragment rozcieracza ceramicznego / fragment of a ceramic grinder

Inventory number:
BOAE/10/Tyritake/XXVII/104
Place:
Muzeum Kerczeńskie
Year:
2010

fragment amfory Chios/ Fragment of Chian amphora

Inventory number:
BOAE/10/Tyritake/XXVII/106
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2010

fragment wylewu askosu (?)/ Rim fragment of an askos

Inventory number:
BOAE/10/Tyritake/XXVII/60
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2010

fragment brzuśca naczynia z dekoracją malowaną / Fragment of a bowl painted vessel

Inventory number:
BOAE/10/Tyritake/XXVII/48/3
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2010

kamień konstrukcyjny / Building block

Inventory number:
BOAE/10/Tyritake/XXVII/108
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2010

wylew naczynia szklanego / fragment of a glassware rim

Inventory number:
BOAE/10/Tyritake/XXVII/112
Place:
Tyritake
Year:
2010

fragment osełki kamiennej / Fragment of whetstone

Inventory number:
BOAE/10/Tyritake/XXVII/114
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2010

fragment terakoty / fragment of terracotta figurine

Inventory number:
BOAE/10/Tyritake/XXVII/115
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2010

przekłuwacz kościany / Bone perforator

Inventory number:
BOAE/10/Tyritake/XXVII/116
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2010

fragment kotwicy kamiennej / Fragment of stone anchor

Inventory number:
BOAE/10/Tyritake/XXVII/117
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2010

Gwóźdź brązowy / Bronze nail

Inventory number:
BOAE/10/Tyritake/XXVII/120
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2010

Rozcieracz ceramiczny/ Grinder

Inventory number:
BOAE/10/Tyritake/XXVII/121
Place:
Muzeum kerczeńskie
Year:
2010

fragmenty przedmiotu wykonanego z brązu / Object made of bronze

Inventory number:
BOAE/10/Tyritake/XXVII/127
Place:
Tyritake
Year:
2010

Fragment czary czarnopokostowanej bez wyodrebnionej nóżki / fragment of a black-glazed stemless cup

Inventory number:
BOAE/10/Tyritake/XXVII/017
Place:
Tyritake
Year:
2010
fragment zbiorniczka lampki oliwnej / fragment of an oil lamp fuel chamber

Fragment zbiorniczka lampki oliwnej / fragment of an oil lamp fuel chamber

Inventory number:
BOAE/10/Tyritake/XXVII/001
Place:
Tyritake
Year:
2010
Fragment naczynia czarnofigurowego / fragment of a black-figure vessel

Fragment naczynia czarnofigurowego / fragment of a black-figured vessel

Inventory number:
BOAE/10/Tyritake/XXVII/002
Place:
Tyritake
Year:
2010
Fragment naczynia czarnofigurowego / fragment of a black-figured vessel

Fragment naczynia czarnofigurowego / fragment of a black-figured vessel

Inventory number:
BOAE/10/Tyritake/XXVII/003
Place:
Tyritake
Year:
2010
Fragment naczynia czarnofigurowego / fragment of a black-figured vessel

Fragment naczynia czarnofigurowego / fragment of a black-figured vessel

Inventory number:
BOAE/10/Tyritake/XXVII/004
Place:
Tyritake
Year:
2010
Moneta brązowa / bronze coin

Moneta brązowa / bronze coin

Inventory number:
BOAE/10/Tyritake/XXVII/005
Place:
Tyritake
Year:
2010
Tłuk kamienny / stone pestle

Tłuk kamienny / stone pestle

Inventory number:
BOAE/10/Tyritake/XXVII/007
Place:
Tyritake
Year:
2010
Fragment osełki / fragment of a whetstone

Fragment osełki / fragment of whetstone

Inventory number:
BOAE/10/Tyritake/XXVII/008
Place:
Tyritake
Year:
2010