Zabytki

Fragment brzegu misy czerwonopolewanej/ Rim fragment of a red slip bowl

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/125
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Moneta/Coin

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/029
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Fragment wylewu naczynia czarnopokostowanego/ Rim fragment of a black-glazed pottery vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/012
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Fragment czarki szaroglinianej/Fragment of gray-clay cup

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/005
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Moneta/Coin

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/020
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Moneta/Coin

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/027
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Fragment dna czarki czarnopokostowanej/ Floor fragment of a black-glazed pottery cup

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/010
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Ćwiek ołowiany/ A lead stud

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/034
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Przedmiot z pasty szklanej/A glass paste object

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/003
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Gwóźdź żelazny/ An iron nail

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/018
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Moneta/Coin

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/025
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Fragment naczynia szklanego (?)/Fragment of a glass vessel(?)

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/008
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Moneta/Coin

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/032
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Astragal z perforacją/ An astragal with perforation

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/001
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Fragment brązowej szpili lub fibuli/Fragment of a bronze bodkin or fibula

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/016
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Moneta/Coin

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/023
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Fragment przedmiotu brązowego/Fragment of the bronze object

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/030
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Fragment naczynia czerwonopolewanego/ Fragment of a red slip vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/014
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Fragment wylewu naczynia szklanego/ Fragment of a rim of a glass vessel

Nr inwentarza:
Olbia/R23/2017/007
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Gwóźdź żelazny/ An iron nail

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/028
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Fragment dna talerza czarnopokostowanego/ Fragment of a black-glazed plate bottom

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/011
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Moneta/Coin

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/035
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Przęślik gliniany/ A clay spindle-whorl

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/004
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Moneta/Coin

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/019
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Ucho naczynia szklanego/A handle of a glass vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/026
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Fragment dna naczynia szklanego/Fragment of a bottom of a glass vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/009
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Moneta/Coin

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/033
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Szklany paciorek/ A glass bead

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/002
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Brązowy gwóźdź/ A bronze nail

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/017
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Fragment naczynia czerwonofigurowego/ Fragment of red-figured vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/006
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Moneta/Coin

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/024
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Moneta/Coin

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/031
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Plomba ołowiana (?)/A lead seal (?)

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/015
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Fragment dna czarnopokostowanego skyfosa/ Floor fragment of a black-glazed skyphos

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/013
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Moneta/Coin

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/022
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Fragment osełki kamiennej/Fragment of a whetstone

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/045
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Plomba ołowiana (?)/A lead seal (?)

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/036
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Fragment wylewu talerza wschodnio-greckiego/ Rim fragment of an East Greek plate

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/043
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Fragment przedmiotu kamiennego ze śladami obróbki/Fragment of treatment stone object

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/041
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Zawinięta blaszka brązowa/Wrapped bronze plate

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/039
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Fragment brzuśca amfory z gretitto/ Body fragment of a gretitto amphora

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/046
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Moneta/Coin

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/037
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Fragment kamiennego elementu architektonicznego/Fragment of architectural stone element

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/042
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Klamra naprawcza z ołowiu/ Lead corrective brace

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/047
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Fragment blachy ołowianej/Fragment of lead plate

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/038
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Fragment wylewu naczynia czarnopokostowanego/ Rim fragment of a black-glazed pottery vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/061
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017

Moneta/Coin

Nr inwentarza:
OLBIA/R23/2017/078
Miejsce:
Olbia
Rok:
2017