ЗНАХІДКИ

Fragment brzegu misy czerwonopolewanej/ Rim fragment of a red slip bowl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/125
Place:
Olbia
Рік:
2017

Fragment wylewu naczynia czarnopokostowanego/ Rim fragment of a black-glazed pottery vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/012
Place:
Olbia
Рік:
2017

Moneta/Coin

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/029
Place:
Olbia
Рік:
2017

Fragment czarki szaroglinianej/Fragment of gray-clay cup

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/005
Place:
Olbia
Рік:
2017

Moneta/Coin

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/020
Place:
Olbia
Рік:
2017

Fragment dna czarki czarnopokostowanej/ Floor fragment of a black-glazed pottery cup

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/010
Place:
Olbia
Рік:
2017

Moneta/Coin

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/027
Place:
Olbia
Рік:
2017

Przedmiot z pasty szklanej/A glass paste object

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/003
Place:
Olbia
Рік:
2017

Gwóźdź żelazny/ An iron nail

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/018
Place:
Olbia
Рік:
2017

Ćwiek ołowiany/ A lead stud

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/034
Place:
Olbia
Рік:
2017

Fragment naczynia szklanego (?)/Fragment of a glass vessel(?)

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/008
Place:
Olbia
Рік:
2017

Moneta/Coin

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/025
Place:
Olbia
Рік:
2017

Astragal z perforacją/ An astragal with perforation

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/001
Place:
Olbia
Рік:
2017

Fragment brązowej szpili lub fibuli/Fragment of a bronze bodkin or fibula

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/016
Place:
Olbia
Рік:
2017

Moneta/Coin

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/032
Place:
Olbia
Рік:
2017

Moneta/Coin

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/023
Place:
Olbia
Рік:
2017

Fragment naczynia czerwonopolewanego/ Fragment of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/014
Place:
Olbia
Рік:
2017

Fragment przedmiotu brązowego/Fragment of the bronze object

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/030
Place:
Olbia
Рік:
2017

Fragment wylewu naczynia szklanego/ Fragment of a rim of a glass vessel

Inventory number:
Olbia/R23/2017/007
Place:
Olbia
Рік:
2017

Fragment dna talerza czarnopokostowanego/ Fragment of a black-glazed plate bottom

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/011
Place:
Olbia
Рік:
2017

Gwóźdź żelazny/ An iron nail

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/028
Place:
Olbia
Рік:
2017

Przęślik gliniany/ A clay spindle-whorl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/004
Place:
Olbia
Рік:
2017

Moneta/Coin

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/019
Place:
Olbia
Рік:
2017

Moneta/Coin

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/035
Place:
Olbia
Рік:
2017

Fragment dna naczynia szklanego/Fragment of a bottom of a glass vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/009
Place:
Olbia
Рік:
2017

Ucho naczynia szklanego/A handle of a glass vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/026
Place:
Olbia
Рік:
2017

Szklany paciorek/ A glass bead

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/002
Place:
Olbia
Рік:
2017

Brązowy gwóźdź/ A bronze nail

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/017
Place:
Olbia
Рік:
2017

Moneta/Coin

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/033
Place:
Olbia
Рік:
2017

Fragment naczynia czerwonofigurowego/ Fragment of red-figured vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/006
Place:
Olbia
Рік:
2017

Moneta/Coin

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/024
Place:
Olbia
Рік:
2017

Plomba ołowiana (?)/A lead seal (?)

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/015
Place:
Olbia
Рік:
2017

Moneta/Coin

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/031
Place:
Olbia
Рік:
2017

Fragment dna czarnopokostowanego skyfosa/ Floor fragment of a black-glazed skyphos

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/013
Place:
Olbia
Рік:
2017

Moneta/Coin

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/022
Place:
Olbia
Рік:
2017

Plomba ołowiana (?)/A lead seal (?)

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/036
Place:
Olbia
Рік:
2017

Fragment osełki kamiennej/Fragment of a whetstone

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/045
Place:
Olbia
Рік:
2017

Fragment wylewu talerza wschodnio-greckiego/ Rim fragment of an East Greek plate

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/043
Place:
Olbia
Рік:
2017

Fragment przedmiotu kamiennego ze śladami obróbki/Fragment of treatment stone object

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/041
Place:
Olbia
Рік:
2017

Zawinięta blaszka brązowa/Wrapped bronze plate

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/039
Place:
Olbia
Рік:
2017

Moneta/Coin

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/037
Place:
Olbia
Рік:
2017

Fragment brzuśca amfory z gretitto/ Body fragment of a gretitto amphora

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/046
Place:
Olbia
Рік:
2017

Fragment płytki marmurowej ze śradami rycia/ Fragment of marble plate with traces of engraving

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/044
Place:
Olbia
Рік:
2017

Fragment kamiennego elementu architektonicznego/Fragment of architectural stone element

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/042
Place:
Olbia
Рік:
2017

Fragment dna naczynia czarnofigurowego (?)/Fragment of a bottom of a a black-figure vessel (?)

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/040
Place:
Olbia
Рік:
2017

Fragment blachy ołowianej/Fragment of lead plate

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/038
Place:
Olbia
Рік:
2017

Klamra naprawcza z ołowiu/ Lead corrective brace

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/047
Place:
Olbia
Рік:
2017

Fragment marmurowej figury/ Fragment of marble figure

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/070
Place:
Olbia
Рік:
2017

Wylew naczynia szklanego /Rim fragment of glass vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/087
Place:
Olbia
Рік:
2017