Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/ Rim fragment of a red slip vessel

место: 
Olbia
год: 
2017
номер инвентаря: 
OLBIA/R23/2017/260
Discovery index: