Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/ Rim fragment of a red slip vessel

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2017
Numer inwentarzowy: 
OLBIA/R23/2017/260
Indeks zabytków: