Discoveries

Fragment płytki marmurowej z malaturą/ Fragment of a marble tile with paints

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/055
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu czarki czarnopokostowanej/Rim fragment of a black-glazed cup

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/079
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment brzuśca naczynia Chersonez/ Body fragment of Chersonez vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/095
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment brzuśca naczynia czarnofigurowego (?)/Body fragment of a black-figure vessel (?)

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/062
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu czarki megaryjskiej/Rim fragment of a megarian bowl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/069
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment dna naczynia czarnopokostowanego/Bottom fragment of a black-glazed vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/086
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment przedmiotu z brązu/Fragment of a bronze object

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/053
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment przedmiotu z ołowiu/Fragment of a lead object

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/077
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment pokrywki naczynia wschodnio-greckiego/ Fragment of a lid of a East Greek vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/093
Place:
Olbia
Year:
2017

Fargment naczynia szklanego/Fragment of a glass vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/060
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment terakoty/Fragment of terakota

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/084
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment delfinka (?)/ Fragment of a dolphin (?)

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/051
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu kantarosu czarnopokostowanego/Rim fragment of a black-glazed kantharos

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/067
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment dna naczynia czerwonopolewanego/ Bottom fragment of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/074
Place:
Olbia
Year:
2017

Przedmiot żelazny/ An iron object

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/091
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment dna naczynia szklanego/Fragment of a bottom of a glass vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/058
Place:
Olbia
Year:
2017

Plomba ołowiana/A lead seal

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/082
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu naczynia szaroglinianego/ Rim fragment of a grey-clay vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/098
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment przedmiotu z brązu/Fragment of a bronze object

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/049
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment przedmiotu brązowego/Fragment of the bronze object

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/065
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment grotu strzały/ An arrowhead fragment

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/089
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu naczynia szklanego/ Fragment of a rim of a glass vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/056
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment dna naczynia czerwonopolewanego/ Bottom fragment of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/080
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment imadła naczynia wschodniogreckiego/ Fragment of a handle of a East Greek vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/096
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment przedmiotu z brązu/Fragment of the bronze object

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/063
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment marmurowej figury/ Fragment of marble figure

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/070
Place:
Olbia
Year:
2017

Wylew naczynia szklanego /Rim fragment of glass vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/087
Place:
Olbia
Year:
2017

Moneta/Coin

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/054
Place:
Olbia
Year:
2017

Moneta/Coin

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/078
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment pokrywki naczynia ręcznielepionego/Fragment of a lid of a hand-made vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/094
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu naczynia czarnopokostowanego/ Rim fragment of a black-glazed pottery vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/061
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment dna naczynia czarnopokostowanego/Bottom fragment of a black-glazed vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/085
Place:
Olbia
Year:
2017

Moneta/Coin

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/052
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu miseczki czarnopokostowanej/Rim fragment of a black-glazed bowl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/068
Place:
Olbia
Year:
2017

Moneta/Coin

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/076
Place:
Olbia
Year:
2017

Bełt żelazny/An iron belt

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/092
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu naczynia szklanego/ Fragment of a rim of a glass vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/059
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment terakoty/Fragment of terakota

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/083
Place:
Olbia
Year:
2017

Moneta/Coin

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/050
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment brzuśca czarki megaryskiej/ Body fragment of a megarian bowl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/066
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment brzuśca czarki megaryjskiej/Body fragment of a megarian bowl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/073
Place:
Olbia
Year:
2017

Przedmiot brązowy/A bronze object

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/090
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment brzuśca naczynia wschodnio-greckiego/ Body fragment of an East Greek vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/057
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment zwiniętej taśmy brązowej/Fragment of a rolled bronze plate

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/081
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment brzegu naczynia czarnopokostowanego/Rim fragment of black-glazed vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/097
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment noża żelaznego/Fragment of an iron knife

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/048
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Rim fragment of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/064
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment dna naczynia szklanego/Fragment of a bottom of a glass vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/104
Place:
Olbia
Year:
2017

Wylew czarki typu megaryjskiego/ Rim fragment of a megarian cup

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/120
Place:
Olbia
Year:
2017