Discoveries

Moneta/Coin

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/130
Place:
Olbia
Year:
2017

Przedmiot ołowiany/A lead object

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/106
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment misy szaroglinianej/ Fragment of a gray-clay bowl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/171
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment paciorka z bursztynu (?)/ Fragment of the amber bead (?)

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/137
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment przedmiotu brązowego/Fragment of a bronze object

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/113
Place:
Olbia
Year:
2017

Moneta/Coin

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/128
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment brzegu misy czerwonopolewanej/ Rim fragment of a red slip bowl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/144
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment dna naczynia szklanego/Fragment of a bottom of a glass vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/104
Place:
Olbia
Year:
2017

Wylew czarki typu megaryjskiego/ Rim fragment of a megarian cup

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/120
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu naczynia szklanego/ Fragment of a rim of a glass vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/135
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment amfory z dipinto / Amphora fragment with dipinto

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/111
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment brzegu misy czerwonopolewanej/ Rim fragment of a red slip bowl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/126
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment kamiennego naczynia?/ Fragment of stone vessel ?

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/140
Place:
Olbia
Year:
2017

Moneta/Coin

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/102
Place:
Olbia
Year:
2017

Przęślik/ A spindle-whorl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/118
Place:
Olbia
Year:
2017

Moneta/Coin

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/133
Place:
Olbia
Year:
2017

Ołowiany odważnik/A lead weight

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/109
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu misy czerwonopolewanej/ Rim fragment of a red slip bowl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/123
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment brzegu misy czarnopokostowanej/ Rim fragment of a black-glazed bowl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/142
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment dna naczynia czerwonopolewanego/ Bottom fragment of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/100
Place:
Olbia
Year:
2017

Szpila brązowa/A bronze bodkin

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/116
Place:
Olbia
Year:
2017

Moneta/Coin

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/131
Place:
Olbia
Year:
2017

Przedmiot brązowy/A bronze object

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/107
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment okucia/klamry (?) brązowej/ Bronze ferrule/brace (?) fragment

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/075
Place:
Olbia
Year:
2017

Przedmiot z ołowiu/A lead object

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/138
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment ceramiki terra sigilata/Fragment of a terra sigilata

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/114
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment dużej brązowej monety/ Fragment of a big bronze coin

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/129
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment brzegu misy czerwonopolewanej/ Rim fragment of a red slip bowl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/145
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment naczynia z grafitto/ Fragment of vessel with graffito

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/105
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment terakoty/Fragment of terakota

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/121
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment lampki/Fragment of a lamp

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/136
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment ceramiki ze śladami obróbki/ Fragment of pottery with working marks

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/112
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment ścianki naczynia czerwonopolewanego/ Fragment of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/127
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment brzegu misy czarnopokostowanej/ Rim fragment of a black-glazed bowl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/143
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu naczynia szklanego/ Fragment of a rim of a glass vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/103
Place:
Olbia
Year:
2017

Moneta/Coin

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/119
Place:
Olbia
Year:
2017

Spiek szklany/ Sintered glass

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/134
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment amfory z dipinto /Amphora fragment with dipinto

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/110
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment wylewu misy czerwonopolewanej/ Rim fragment of a red slip bowl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/124
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment brzegu misy czarnopokostowanej/ Rim fragment of a black-glazed bowl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/141
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment lampki/Fragment of a lamp

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/101
Place:
Olbia
Year:
2017

Przęślik/ A spindle-whorl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/117
Place:
Olbia
Year:
2017

Moneta/Coin

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/132
Place:
Olbia
Year:
2017

Przedmiot z brązu/A bronze object

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/108
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment dna naczynia czerwonopolewanego/ Bottom fragment of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/122
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment naczynia/ Fragment of a vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/139
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment imadła czerwonopolewanego/ Handle fragment of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/179
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment brzegu misy czerwonopolewanej/ Rim fragment of a red slip bowl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/146
Place:
Olbia
Year:
2017

Lampka ręcznie lepiona/ Hand-made lamp

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/162
Place:
Olbia
Year:
2017

Fragment czarki czarnopokostowanej/ Fragment of a black-glazed bowl

Inventory number:
OLBIA/R23/2017/186
Place:
Olbia
Year:
2017