Antyczne Zabytki Morza Czarnego

Polsko-Ukraiński program muzealnej współpracy naukowo-badawczej

 W programie uczestniczą:

  1. Muzeum Narodowe w Warszawie (programem kieruje Alfred Twardecki
  2. Instytut Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Celem programu jest  

1. Współpraca naukowa
a) Dalsze rozwijanie wspólnych, polsko-ukraińskich badań naukowych

b) Opracowanie rezultatów wykopalisk prowadzonych w ramach projektu

2. Współpraca konserwatorska 

a) Współpraca konserwatorska na obszarze stanowiska Olbia

b) Wymiana wizyt konserwatorów współpracujących instytucji i staże konserwatorskie

3. Współpraca wystawiennicza 

a) wystawa sztuki związanej z obszarem Morza Czarnego w starożytności
 

4. Współpraca wydawnicza

a) Publikacje będące wynikiem współpracy w ramach Programu.

5. Współpraca archeologiczna

a) Prace archeologiczne na terenie greckiego miasta Olbia