Program

Program jest kontynuacją wcześniejszych projektów badawczo-muzealnych, jakie Muzeum Narodowe w Warszawie prowadziło od 1994 r. we współpracy z instytucjami kultury i nauki Ukrainy w Kerczu na Krymie. Po jego zawieszeniu w 2015 r. program jest kontynuowany w nowej, zmienionej formule. Jego podstawą jest umowa o współpracy zawarta w 2012 r. między Muzeum Narodowym w Warszawie a Instytutem Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (IA NANU) w Kijowie oraz umowa z 2016 r. o podjęciu współpracy archeologicznej na stanowisku Olbia. Umożliwiło to w 2016 r. rozpoczęcie działalności Polskiej Misji Archeologicznej "Olbia" Muzeum Narodowego w Warszawie. Pierwszy etap prac przewidziano do końca 2018 r. i jest on w całości finansowany dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.