Fragment misy czerwonopolewanej/ Fragment of a red slip bowl

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2017
Numer inwentarzowy: 
OLBIA/R23/2017/190
Indeks zabytków: