Fragment misy czerwonopolewanej/Fragment of a red slip bowl

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2017
Numer inwentarzowy: 
OLBIA/R23/2017/176
Indeks zabytków: