Moneta brązowa/A bronze coin

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2016
Numer inwentarzowy: 
11/2016
Datowanie: 
2 poł. I w. n.e.
Indeks zabytków: