Moneta/Coin

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2016
Numer inwentarzowy: 
19/2016
Datowanie: 
2 poł. IV w. p.n.e.
Indeks zabytków: