Fragmenty wylewów naczyń/Fragments of a vessels rims

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2016
Numer inwentarzowy: 
214 a-f/2016
Indeks zabytków: