Fragment wylewu naczynia/Fragment of a vessel rim

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2016
Numer inwentarzowy: 
347/2016
Indeks zabytków: