Media

10 Marca, 2010 - 20:39

http://www.foto.com.pl/

Spotkanie otwierające pokaz fotografii  z wykopalisk Polskiej Misji Archeologicznej „Tyritake”

Podczas spotkania odbędzie się także prezentacja pierwszej polsko-ukraińskiej publikacji będącej owocem programu współpracy między MNW, Muzeum Kerczeńskim i Fundacją Dobroczynną Demetra (Kercz). Jest to zapowiedź dalszych już przygotowywanych wydawnictw w tej serii.

„Bosporan Funerary Stelae” to dwujęzyczny (angielski, rosyjski) katalog zbioru greckich stel nagrobnych z kolekcji Muzeum Kerczeńskiego - pierwszy od  ponad stu lat w języku zachodnim.  Publikacja jest wynikiem wieloletniej pracy polsko-ukraińsko-rosyjskiego zespołu autorów.


Kawiarnia w Muzeum Narodowym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, 16 grudnia, godz. 12

10 Marca, 2010 - 20:43

Antyczne miasto Tyritake badają naukowcy z Muzeum Narodowego w Warszawie

W starożytności miejscowość ta nosiła nazwę Tyritake. Było to ludne miasto położone nad Półwyspem Kerczeńskim. Obecnie jego ruiny znajdują się na terenie miejscowości Arszincewo we wschodniej części Krymu, 11 km na południe od miasta Kercz (starożytnego greckiego miasta Pantikapajon).

Z polskimi badaczami współpracują specjaliści z Ukrainy, z Uniwersytetu w Odessie oraz Muzeum w Kerczu. W ramach programu „Bosporskie miasto Tyritake” pracami kierują dr Alfred Twardecki (ze strony polskiej) oraz prof. Wiktor Zińko.

10 Marca, 2010 - 20:46

http://histmag.org/

Konferencja naukowa podsumowująca pierwszy sezon wykopalisk polskich archeologów w Tyritake na Krymie odbędzie się 19 wrześni w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Tyritake to antyczne miasto greckie położone na Krymie należące dawniej do Państwa Bosporańskiego, władającego północnym wybrzeżem Morza Czarnego. W grudniu zeszłego roku zawarta została umowa Muzeum Narodowego w Warszawie i ukraińskiego Kerczeńskiego Muzeum Historyczno-Kulturalnego. W projekcie uczestniczyć ma także krymska Fundacja Demetra. Na terenie Tyritake przeprowadzone mają być zakrojone na szeroką skalę badania archeologiczne, geologiczne, paleozoologiczne i paleobotaniczne, a także prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne. Mają one na celu stworzenie parku archeologicznego i muzeum oraz jak najdokładniejsze zrekonstruowanie historii i życia codziennego mieszkańców miasta.

10 Marca, 2010 - 20:47

http://www.wiadomosci24.pl

Ekipa polskich i ukraińskich archeologów będzie wspólnie badać starożytne, greckie miasto Tyritake, znajdujące się na północnym wybrzeżu Morza Czarnego. Alfred Twardecki, kierownik Misji Archeologicznej Muzeum Narodowego w Warszawie zwraca uwagę, że jest to obszar dla badaczy bardzo ciekawy: był kolonizowany przez Greków już od VII wieku przed Chrystusem.

Grecy zbudowali tam wiele potężnych miast, które w niczym nie ustępowały miastom w Azji Mniejszej czy na terenie Grecji "właściwej - mówi Alfred Twardecki. Jak dodaje - leżąca we wschodniej części Krymu - Tyritake była bogatym ośrodkiem produkcji wina i solonych ryb i z pozyskanych w ten sposób środków powstały tam bardzo ciekawe budowle.